Ditt syn

Øyesykdommer

Vi gjør tester for å avdekke symptomer på øyesykdommene som for eksempel grå stær (Katarakt), grønn stær (høyt trykk på øyet), AMD (aldersrelatert macula degenerasjon).Ved mistanke om øyesykdom henviser vi til øyelege for vurdering.