Ditt syn

Synstrening

Synstrening for samsynsproblemer

Vi tilbyr synstrening for både voksne og barn. Dette er for synsplager som ikke kan avhjelpes med briller eller linser. Synstrening er en individuell behandlingsform som tar sikte på å forbedre synsfunksjon og visuell prestasjons evne. Ved å bruke øynene mer effektivt når vi gjør nærarbeid er det mulig å lese fortere og huske bedre. Øyemuskler kan trenes like mye som andre muskler i kroppen. Dersom øyemusklene ikke samarbeider, har vi et samsysnproblem.

Treningen består av enkle, men synskrevende oppgaver som trenes på her hos oss og hjemme. Som all annen trening kreves det disiplin og motivasjon for gjennomføring for et best mulig sluttresultat. Vi bruker også dataprogram HTS og Vision Builder som del av treningen eller som egentrening. HTS er et PC-basert treningsprogram som trener utholdenheten til øyemusklene og forbedrer koordinasjonen mellom øynene og hjernen.

Symptomer på samsyns- og fokuseringsproblemer: Slørsyn, hodepine, dobbeltsyn, øyesvie, røde øyne, utholdenhetsproblemer, trøtthet, hoppende bokstaver og lav konsentrasjonsevne.

Bestill time her dersom du ønsker veiledning i forbindelse med samsynsproblemer og synstrening

Siv på synsprøverommet