Ditt syn

Synsundersøkelsen

Vi har60 års erfaring med syn og optikk. Vi gjennomfører omfattende synsundersøkelser på både barn og voksne. Våre optikere har rett og plikt til å henvise til øyelege ved mistanke om øyesykdom. Nøkkelen til gode resultater i form av godt syn, ligger i god kommunikasjon. Derfor er det viktig for oss å lytte til våre pasienter, gjennomføre grundige behovsanalyser og se hver enkelts livssituasjon. Briller og kontaktlinser er begge synshjelpemidler, og vi ønsker å finne ut hvilke hjelpemidler som passer din hverdag best.

Vi har fokus på god tid under alle våre synsundersøkelser, og vi setter derfor av 45-60 minutter for en full synsundersøkelse. Denne synsprøven er omfattende, og innebærer blant annet innledende samtale/anamnese, trykkmåling av øyet, automatiske styrkemålinger, utvendig og innvendig vurdering avøyet,samt fotografi av øyebunnen. Vi anbefaler en omfattende synsundersøkelse til alle våre nye pasienter slik at vi kan bli kjent med deres synsbehov. Alle våre omfattende undersøkelser innebærer målinger av DNEye®Scanner. Les mer om maskinen her.

Har du behov for kun en styrkeutmåling for briller tar dette som regel 30 minutter. En slik undersøkelse omfatter sjekk av styrken på dine øynefor tilpassingav brilleglass.

En synsundersøkelse for barn forløper seg noe annerledes enn for voksne. Barn har som regel en annen subjektiv oppfatning av sitt eget syn, og krever derfor god tid i synsprøverommet. Les mer om synsvansker hos barn og synsundersøkelse her.