Ditt syn

Synsfeil hos barn

Barn som ser dårlig vet sjelden selv at de kan se bedre. Barnets syn henger også sammen med den motoriske utviklingen, og dårlig syn kan virke hemmende på lek og læring.

Derfor er det viktig med tidlig kartlegging av synet, slik at man kan forebygge lærevansker og andre utfordringer. Vi hjelper med å finne riktig briller og linser, og veileder i forbindelse med synstrening. 

Å tidlig teste barns syn er hensiktsmessig for personlighetsutvikling, lek, læring og motoriske ferdigheter. Vi anbefaler at alle barn sjekkes før skolealder for å utelukke om barnet har spesielle synsfeil eller trenger briller. Langsynte barn vil slite med nærarbeid og finmotoriske aktiviteter, slikt som perling, tegning og bygging av lego. Nærsynte barn vil ha vansker med å blant annet delta i ballek, og se veien foran seg når de sykler eller går på ski. Dette kan skape frustrasjon og virke svært demotiverende på barna. Vi har optikere med videreutdannelse innen synsfeil og samsynsproblematikk hos barn, og kan avdekke om ditt barn trenger synshjelpemidler.

Ti tegn på at barnet ditt ser dårlig:

 • Barnet har vanskeligheter med å sitte stille/konsentrere seg
 • Barnet ditt lukker ofte ett av øynene
 • Barnet blir fort sliten ved nærarbeid
 • Barnet er lyssky eller veldig mørkerett
 • Barnet klager ofte over hodepine
 • Barnet ser ikke objekter på avstand, selv når de blir pekt ut
 • Barnet klager over doble/hoppende bokstaver
 • Barnet unngår lesing/nærarbeid
 • Barnet myser mye
 • Barnet klager over uklart syn

Bestill time her for synsundersøkelse for ditt barn

Vanlige synsfeil hos barn

 • Strabisme.Denne synsfeilen er ikke uvanlig hos barn, og kalles på folkemunne også "skjeling". Skjelingen kan oppstå som et resultat av at øyemusklene ikke samarbeider presist nok, eller optiske forhold som ulik synsfeil på høyre og venstre øyet.
 • Langsynthet.Dette er vanskelig å oppdage på barn fordi de ser klart på avstand og nært, men blir sliten ved lek/pusling/lesing og andre nær-aktiviteter. Grunnen til dette er barns unike fokuseringsmekanisme (akkomodasjon), som tilpasser seg ulike avstander, men over tid skaper problemer. Barn bør derfor i de fleste tilfeller dryppes ut med dråper som lammer denne mekanismen. Langsynthet markeres med ett pluss som fortegn på brilleseddelen.
 • Nærsynthet.Dette betyr at barnet ser uklart på avstand, og markeres med ett minus som fortegn på brilleseddelen. Typiske tegn hos barn som er nærsynte er for eksempel manglende evne til å peke ut objekter på avstand og mysing.
 • Samsynsproblematikk.Barn som har denne typen synsfeil leser ofte tregere og opplever kanskje hodepine. Dette kommer av at øyemusklene ikke samarbeider riktig, slik at øyet ikke klarer å fokusere optimalt. Dette gjør spesielt nærarbeid slitsomt, og barn kan ofte miste interessen for blant annet lesing.

Leah 1 010.jpg

Hvordan velge riktig brille til barnet?

For mange barn kan det å skulle bruke brille virke både rart, ubehagelig og skremmende. Derfor er det viktig at barna får være med å bestemme utvelgelse av brille.

Her er noen enkle tips ved utvelgelse av brille til barn:

 • Barnets medbestemmelse er en viktig faktor ved valg av ny brille. Det er tross alt barnet selv som skal ha den på nesen, og fargevalg, fasong og detaljer kan derfor være avgjørende for om barnet vil bruke brillen eller ikke. Samtidig er det viktig at brillen har riktig størrelse, at brillen sitter godt på neseryggen, at brillestengene kan justeres, og at barnet ikke ser over eller under brillen fordi brilleglassene er for smale. Dette er faktorer vi vil ta hensyn til ved kjøp av barnebrille.
 • Innfatningens vekt og materiale burde speile barnets aktivitetsnivå. Barn skal kunne hoppe og sprette og leke uten å være redd for at brillen faller av eller blir lett ødelagt. Fortell oss hvem ditt barn er, og vi vil finne innfatninger som passer. Brillen er et hjelpemiddel, og skal ikke hemme lek og læring.
 • Mange foreldre spør oss hva de skal gjøre når barnet ikke vil bruke brillen. Snakk med barnet om å bruke briller og skap motivasjon rundt det. Dersom barnet ikke vil bruke brillene i starten, ikke press på. Det skaper dårlige assosiasjoner. Vår erfaring er at barn etterhvert vil se nytten i å bruke brillene fordi synsopplevelsen deres forbedres når brillene er på. Det er rett og slett en tilvenningsprosess.
 • Valg av brilleglass vil vi hjelpe til med. Vi tar alltid hensyn til brillestyrke, og velger lette og tynne glass som gir best mulig optikk i brillen. Barn tenderer å slite ut briller raskere enn voksne, og vi anbefaler derfor alltid et slitesterkt belegg som beskytter mot riper og skader på brilleglassene.
 • Det kan være fordelaktig å snakke med ansatte i barnehage eller på skole, og fortelle kort om barnets synsfeil og brillebruk. Ved å gi dem enkel informasjon om rens av brilleglass og ulike bruksområder, vil barnets syn være trygt også borte fra hjemmet. Spør oss om valg av barnebriller.

Solbriller til barn

Det er viktig at barn har sin egen solbrille. Barn leker ofte i vannkanten eller nær snøen på bakken, og er dermed mer utsatt for skadelige UV-stråler. Vi har barnesolbriller tilpasset for barn i alderen 0-17 år, med høy UV-faktor, CE-merking og som er skapt for ulike aktivitetsnivåer. Solbrillene kan også lages med styrkeglass.

HVORDAN VELGE RIKTIG SOLBRILLE TIL BARN?

Samme råd som for valg av brilleinnfatning, gjelder for valg av solbrille til små og store barn. Barnets medbestemmelse har mye å si for hvorvidt solbrillen blir brukt. Spesielt for solbrillen, er valg av fargen på glasset. Brune glass gir bedre kontraster og fargegjengivelse, og ligner mer på øyets naturlige fargeoppfatning. Grå og mørke glass slipper gjennom mindre lys, og er spesielt fint til barn som er litt ekstra lyssky. Det viktigste for riktig valg av solbrille til barn er passform, at materialet den er laget av speiler barnets aktivitetsnivå, og hvilken kategori glassene tilhører. Kategorien henviser til hvor solbrillen best egner seg, enten det er høyfjellet, vann eller generell bruk. Våre ansatte vil hjelpe deg å finne riktig solbrille.

Barn og kontaktlinser

For noen barn kan briller oppleves sjenerende, flaut og rett og slett litt i veien. Da er det godt det finnes alternativer! Kontaktlinser kan gjøre barn tryggere og friere i lek og aktivitet, og gir dem er riktigere bilde av hvordan omgivelsene faktisk er. Det finnes ingen nedre aldersgrense for hvorvidt barn kan bruke kontaktlinser. Vi tilpasser kontaktlinser på barn i ulike aldre, basert på fire hovedprinsipper:

 • Modenhet.Barns alder er svært individuell, både mentalt og motorisk. Kontaktlinsebruk krever strenge hygienerutiner, gode motoriske ferdigheter og velutviklede kommunikasjonsevner. Et trygt og velfungerende kontaktlinsebruk, er avhengig av at barnet forstår retningslinjene som ligger i å være kontaktlinsebruker.
 • Synsfeil.De fleste synsfeil kan korrigeres med kontaktlinser. I noen tilfeller kan det være vanskelig å oppnå optimalt syn, noe man ellers ville gjort med briller. Dette vil optikeren vurdere hvorvidt er mest hensiktsmessig.
 • Bruksområde.De fleste barn bruker kontaktlinser i forbindelse med sport og fritidsaktiviteter.
 • Motivasjon.Som med alle synshjelpemidler, er barnets egen motivasjon en svært viktig faktor i forbindelse med kontaktlinsebruk. Applikasjon, fjerning, rutiner og hygiene kan oppleves svært omfattende og tungvint i starten, spesielt dersom barnet ikke opplever mestring. Det er viktig å huske at barnet selv må være motivert for kontaktlinsebruk, og selv anser det nyttemaksimerende i sin hverdag.

HVA SLAGS LINSER KAN BARNET MITT BRUKE?

Som en tommelfingerregel anbefaler vi myke dagslinser til barn. Dette er fordi linsene ofte brukes i forbindelse med sport og fritidsaktiviteter, og brukes kun i korte perioder et par ganger i uken. En annen årsak er av hygieniske grunner. Barn kan være mer utsatt for å få øyebetennelser og fremmedlegemer i øynene under lek og i samhandling med andre barn. En kontaktlinsebruker er noe mer utsatt for øyeinfeksjoner enn en ikke-kontaktlinsebruker, men ved å følge anbefalinger fra oss vil risikoen minimeres.

Synstrening for samsynsproblemer

Leah og SIv Bekkestua Optikk 90.jpg

Vi tilbyr synstrening for voksne og barn. Dette er for synsplager som ikke kan avhjelpes med briller eller linser. Synstrening er en individuell  behandlingsform som tar sikte på å forbedre synsfunksjon og visuell prestasjons evne. Ved å bruke øynene mer effektivt når vi gjør nærarbeid er det mulig å lese fortere og huske bedre. Øyemuskler kan trenes like mye som andre muskler i kroppen. Dersom øyemusklene ikke samarbeider har vi et samsysnproblem.

Treningen består av enkle, men synskrevende oppgaver som trenes på her hos oss og hjemme. Som all annen trening kreves det disiplin og motivasjon for gjennomføring for et best mulig sluttresultat. Vi bruker også dataprogram HTS og Vision Builder som del av treningen eller som egentrening. HTS er et PC-basert treningsprogram som trener utholdenheten til øyemusklene og forbedrer koordinasjonen mellom øynene og hjernen.

Symptomer på samsyns og fokuseringsproblemer: Slørsyn , hodepine ,dobbeltsyn, øyesvie , rødeøyne, utholdenhetsproblemer ,trøtthet, hoppende bokstaver, lav konsentrasjons evne.

Kontakt oss dersom du mistenker at ditt barn har samsynsproblemer

Finnes det økonomiske støtteordninger for briller/kontaktlinser til barn?

Barn med nedsatt syn kan få dekket synshjelpemidler av NAV. Dette gjelder i hovedsak barn under 10 år. Det kan søkes økonomisk støtte til briller/kontaktlinser dersom de har:

 • Skjeling (når skjelingen er synlig hele tiden)
 • Når det er fare for permanent svekkelse av syn på det ene eller begge øyne.
 • Medfødt grå stær, sykdom eller skade som kan medføre varig nedsatt syn uten briller.

Dette vil en øyelege eller optiker utrede. Det er optikeren eller øyelegen som undersøker barnet som skal lage søknadsskjema og bekreftelse på eventuelle synsfeil, dersom barnet faller under en eller flere av disse kategoriene. Forutsetning for stønad er at det foreligger et nødvendig behov for behandling av amblyopi (varig reduksjon i syn). Hovedregelen er at behandlingen forventet avsluttet innen barnet fyller 10 år. Etter 10 år kan det søkes om stønad på særskilt grunnlag.Alle briller betales ved utlevering hos optiker. Ved mottatt og godkjent søknadsskjema, vil NAV refundere beløpet etter de til enhver tid gjeldende satser.

Råd til foreldre

 • Observer barnet ditt i lek og når det gjør lekser eller annet nærarbeid.
 • Test hvorvidt barnet kan skille mellom ulike former og farger.
 • Spør barnet om det ser godt, og test om synet er like bra på begge øynene. Dette blir som regel litt lettere med alderen, da små barn ikke nødvendigvis vet hva det betyr å se god nok.
 • Dersom du selv brukte briller i ung alder, burde du følge ekstra nøye med.
 • Ta med barnet til undersøkelse hos oss. Vi hjelper til med å utrede barnets syn!

Bestill time for en synsundersøkelse til ditt barn her.

Synsundersøkelsen En synsundersøkelse for barn utløper seg noe annerledes enn for voksne. Barns subjektive oppfatning av sitt eget syn i forhold til verdensbildet, er ikke nødvendigvis like lett å hverken forklare eller forstå. Derfor er vi svært opptatte av å gi barna rom til å fortelle, gi eksempler og bruke sammenligninger. I noen tilfeller drypper vi ut pupillene til barn. Det gjør vi fordi barns fokuseringsevne er spesielt god, og ved å dryppe øynene vil dråpene lamme denne funksjonen. Dråpene kan svi litt, og gjør at pupillene utvider seg. Dette gjør at den objektive styrkeutmålingen blir mer korrekt. Barnet vil etter utdrypping oppleve økt lysømfintlighet i noen timer etter undersøkelsen og synet vil være svekket. Ta med solbriller! Dette går over i løpet av dagen.

For barn som har fått utredet samsynsproblematikk, har vi synstreningprogrammet HTS. Med programmet kan barna kombinere lek og læring, med trening av øyemuskulaturen.

Bestill time her